DEFINICJA ZDROWIA

Człowiek zdrowy, żyjący zgodnie z regułami wyznaczonymi przez naturę, nie może zachorować. Nasz organizm potrafi sam się leczyć, ma w sobie in­teligentną siłę witalną, która cały czas czuwa nad nami i daje sygnał do samo- leczenia, gdy zdrowie jest zagrożone.Dlatego też nie odrzucając oczy­wiście środków chemicznych, nie po­winniśmy również zapominać o innych przydatnych możliwościach zapobiega­nia i leczenia, gdy chcemy utrzymać łub przywrócić dany organizm do zdrowia, światowa Organizacja Zdrowia definiu­je zdrowie jako „pełny fizyczy umysłowy i społeczny dobrostan, który nie polega wyłącznie na nieobecności choroby lub ułomności”. Zgodnie z tą definicją, kładącą na­cisk na wiedzę i zrozumienie mechani­zmów rządzących  aszym ustrojem, dąży się obecnie do sformułowania nowego rozumienia pojęcia zdrowia, które lepiej uzmysławia jedność człowieka jako or­ganizmu — rozumienia, które część nauk medycznych, często zbyt oderwanych od praktyki i analitycznych, przez ostatnie czterdzieści lat pozostawiała na uboczu.

Skoro trafiłeś na ten blog, oznacza to, że temat kuchni nie jest dla Ciebie straszny! Mam na imię Mariusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów, które będę tu zamieszczał!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)